Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 GDPR της Ε.Ε

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ  

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40, ΤΚ 10174 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 213.2116.422

Email: dpo@tpd.gr

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της Διαδικτυακής Πύλης υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει και όπως αυτό αναγράφεται στην «Πολιτική για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» που εφαρμόζει το Τ.Π. & Δανείων.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της Διαδικτυακής Πύλης παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της Διαδικτυακής Πύλης συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ο διαχειριστής της Διαδικτυακής Πύλης συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη Διαδικτυακή Πύλη είναι τα ακόλουθα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Όνομα πατέρα και ονοματεπώνυμο μητέρας
  • Ονοματεπώνυμο συζύγου
  • Φύλο
  • Ημερομηνία γέννησης
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
  • Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου κατοικίας
  • Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρυπτογραφούνται αυτόματα για τη διασφάλιση της προστασίας σας, έτσι ώστε να μπορούν να διαβαστούν μόνο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Ο διαχειριστής της Διαδικτυακής Πύλης δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τον ίδιο, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. (βλ. και «Πολιτική για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» του Τ.Π. & Δανείων)

Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή της Διαδικτυακής Πύλης προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Περισσότερες πληροφορίες για την «Πολιτική για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» του Τ.Π. & Δανείων βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2018/GDPR/gdpr_tpd_V1.pdf

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Τ.Π. & Δανείων ενόψει του επικείμενου καύσωνα - Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων