Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη ασκούμενων δικηγόρων

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων