Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια – εκτύπωση διαφόρων μηχανογραφικών εντύπων

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων