Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών απολύμανσης έτους 2020

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων